De Enquête is momenteel afgesloten.

Beste branche collega’s, beste ondertekenaars van de petitie “De Noordrem”

De petitie hebben wij donderdagavond afgesloten. Middels deze brief willen wij iedereen even kort informeren over het aantal bedrijven wat de petitie ondertekend heeft en de vervolgstappen.

In totaal is de petitie 758 keer getekend. Waarvan;

544 kwekers

173 kopers

38 overige stakeholders

De hoeveelheid aan bedrijven die de petitie getekend heeft, geeft duidelijk aan dat de velen van ons de zorgen delen en graag een externe audit uitgevoerd zien worden.

In onze visie voldoet de petitie zeer ruim aan de in artikel 29.4 van de statuten gestelde voorwaarde (ten minste 250 leden in aantal en die gezamenlijk bevoegd zijn tot het uitbrengen van ten minste één twintigste (1/20) gedeelte van de stemmen). Op dit moment wordt het verzoek officieel opgesteld, door advocaat Frank Hordijk van Cees Advocaten. Op korte termijn zullen we namens de leden die de petitie getekend hebben, het gemotiveerde verzoek aanbieden aan de Ledenraad met kopie aan directie en RvC.  Ook de overige ondertekenaars zullen in een bijlage worden genoemd, zodat het draagvlak goed naar voren komt.

De petitie heeft tot doelstelling dat we een sterke en toekomstbestendige coöperatie behouden. Een coöperatie die dagelijks de belangen van haar leden behartigt, ongeachte de (omzet) omvang, of afzetwijze van haar leden. Onze coöperatie dient een verbindende rol te vervullen, met een duidelijke en transparante koers voor zowel haar leden als haar kopers. Een coöperatie die een neutrale rol inneemt in de wijze waarop haar leden zakendoen met kopers.

We zullen u regelmatig informeren over de verdere voortgang via de mail en de via www.FloriNEE.nl we zijn bereikbaar voor nader overleg. Wij zullen nog contact opnemen met leden met het verzoek om deel te nemen aan de overlegvergadering met de voorzitter en secretaris van de ledenraad (en hopelijk ook de voorzitter van de directie en de voorzitter van de raad van commissarissen), waarin het verzoek tot het houden van de enquête wordt toegelicht.

Blijf op de hoogte!
Abonneer op onze nieuwsbrief.