Toelichting op FloriNEE

FloriNEE is een groep van innovatieve kwekers die bezorgd zijn over de impact van Floriday op hun bedrijf en op die van hun klanten. Deze groep wordt bijgestaan en ondersteund door veel exporteurs, een groot aantal grote naamsbekende binnenlandse en buitenlandse tuincentra met een FloraHolland kopernummer, een groep van softwarehuizen en financiële instellingen.
Tevens is deze groep zeer bezorgd over de toekomst van de coöperatie. Deze groep draagt de coöperatie een warm hart toe en wil ervoor waken dat de coöperatie ook de coöperatie van ieder lid blijft.

FloriNEE de petitie

Het maakt niet uit of je kweker of handelaar bent, groot of klein, bloemen of planten. We mogen van FloraHolland verwachten dat ze de productie en handel, nationaal en internationaal maximaal  ondersteunt middels een goede afzetstrategie.
FloraHolland moet vooral niet gaan bepalen hoe kweker en handelaar met elkaar samenwerken, via welke software, certificering, verpakking, ladingdrager of, toekomstig mogelijk zelfs via welke transporteur. Dit moet een vrije keuze blijven tussen de kweker en handelaar.

Gezien RFH geen ALV meer kent maar een ledenraad, is deze petitie nog de enige weg om een formeel overleg met de ledenraad te kunnen afdwingen, mits de benodigde hoeveelheid leden en stemrechten verzameld worden.
We zullen dan de ledenraad wijzen en beroepen op haar advies en signaalfunctie. In dit formele overleg zullen we, in het belang van het behouden van een gezonde en toekomstbestendige coöperatie voor al haar leden en klanten, de ledenraad verzoeken tot het laten uitvoeren van een externe audit op de volgende 3 punten.

  • Floriday
    a/ Opzet, kwaliteit en borging van het Floriday platform
    b/ Financiering, afschrijving en toekomstige kosten begroting van het platform
    c/ De noodzaak tot het uit-faseren van de EAB connect voor de directe handel
  • Verplichte certificering
  • Voldoet en handelt de directie dagelijks volgens artikel 3 van de statuten.

FloriNEE zegt graag JA tegen Floriday

Simpele voorwaarde dat het nieuwe systeem vooral positief bijdraagt aan de business en ook daadwerkelijk een echte toevoeging is waar kweker en koper gezamenlijk profijt van hebben. Het (versneld) 100% digitaal gaan werken in Floriday moet de huidige werkwijze significant eenvoudiger en nog efficiënter laten verlopen als hoe het nu al in de huidige systemen is.

Laatste Nieuws

Blijf op de hoogte!
Abonneer op onze nieuwsbrief.