• Bericht reacties:0 Reacties

 

Geacht lid,

De VGB heeft op 7 juli jl., na herhaald verzoek, van RFH antwoorden ontvangen op de gestelde vragen. Wij hebben onder andere vragen gesteld over de wijze waarop RFH haar klanten bij de uitwerking van de strategie gaat betrekken en welke zeggenschap klanten krijgen binnen de structuur van Floriday/Blueroots, welke marktpartijen tegen welke voorwaarden toegang krijgen tot Floriday, hoe het lidmaatschaps- en tariefmodel voor de komende jaren eruit ziet (kostenmaker is kostendrager) en welke diensten zij ontwikkelen binnen Floripay.

De antwoorden die wij ontvangen hebben, maken duidelijk dat RFH zich aan het ontwikkelen is tot een onderneming die met haar klanten gaat concurreren. Met de nieuwe strategie (Floriday, Floriway en Floripay) wordt het originele gedachtengoed van neutraal platform dat productie en handel bijeenbrengt, verlaten. De VGB is daar uiteraard niet blij mee, maar ook niet bang voor. De afgelopen maanden hebben wij getracht RFH op andere gedachten te brengen en een handreiking gedaan om de toekomst van de sierteeltsector samen vorm te geven. Wij hebben echter moeten constateren dat de strategie van RFH vaststaat en de uitvoering daarvan zich in een vergevorderd stadium bevindt. Zeggenschap en inspraak zijn niet of maar zeer beperkt mogelijk. RFH heeft zichzelf in een monopolistische positie gemanoeuvreerd en wenst op specifieke onderdelen niet transparant te zijn. Zo wordt het kostenmaker-kostendragerprincipe, ondanks het dringende verzoek van kwekers en handelaren niet toegepast. Voor zowel kwekers als handelaren is dit geen goede zaak. Kwekers en handelaren hebben niets meer te zeggen over de producten en worden gedwongen diensten (Floriway en Floripay) bij RFH af te nemen. Dáár maken wij ons wel zorgen om. De handel krijgt als het aan RFH ligt een bijrol. De VGB maakt zich grote zorgen over de houding die RFH aanneemt en de wijze waarop zij in de markt opereert.

Op vele manieren wordt ‘de handel’ gevraagd weer aan tafel te komen zitten om Floriday verder te ontwikkelen en vorm te geven. Op dit moment is dat voor de VGB niet opportuun omdat nog steeds niet helder is hoe ons voorstel tot segmentering daarin wordt opgenomen, welke partijen tegen welke voorwaarden toegang krijgen en hoe het nieuwe tarievenstelsel eruit gaat zien. Wij willen deze onderwerpen graag met RFH bespreken en hebben voorgesteld dat begin september te doen. Als de uitkomst van dat gesprek ons tot tevredenheid stemt, zullen de gesprekken over de verdere ontwikkeling van Floriday (tot een onafhankelijk en neutraal platform) worden voortgezet.

Uiteraard blijven wij met RFH samenwerken op onderwerpen waar dat kan en ook al wordt gedaan; denk bijvoorbeeld aan duurzaamheid (terugdringen gebruik gewasbeschermingsmiddelen en plastic, FSI, etc.), Brexit en het project ‘Weerbare sierteelt’. Ondanks de grote verscheidenheid aan bedrijven in de sector zijn wij van mening dat een gezamenlijk ontwikkelde visie en strategie de sector verder kan helpen, waarbij bedrijven alle ruimte hebben om zich individueel in de markt te onderscheiden.

Eind vorige week hebben wij de directie, voorzitter van de RVC en de voorzitter van de Ledenraad van RFH hiervan op de hoogte gebracht.

Met vriendelijke groet,

Matthijs Mesken
directeur VGB 

Geef een antwoord


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.