• Bericht reacties:7 Reacties

Beste “noodrem” petitie ondertekenaars en andere belanghebbende,

Zoals inmiddels bekend kan de ledenraad formeel niets doen met de petitie gezien de gevraagde audits buiten het mandaat van de Ledenraad vallen. Dit zegt helaas heel veel over de zeer beperkte bevoegdheden van onze ledenraad. Naar aanleiding van de petitie heeft de Ledenraad een ledenvergadering uitgeschreven die gepland staat voor vanavond 20 Mei waarvoor alle leden van RFH een uitnodiging hebben gehad om deze digitaal bij te wonen met mogelijkheid tot inspraak.

Voor alle duidelijkheid in de “noodrem petitie” is er niet gevraagd om een extra ledenvergadering. Alle communicatie daaromtrent is niet juist. De ledenraad heeft hiertoe zelf besloten !

Wij vinden het van groot belang dat jullie op de hoogte zijn van de zeer merkwaardige gang van zaken zoals de Ledenraad acteert in opmars naar de vergadering en achten het van groot belang dat jullie als petitie ondertekenaars hiervan in kennis worden gesteld.

Een korte opsomming van de gebeurtenissen.

 • Woensdag 12 Mei

Vraag van LR lid Dhr. Arnoud van der Knaap om met afvaardiging van de petitie groep live aanwezig te zijn bij de vergadering van 20 Mei.

 • Vrijdag 14 mei

Schriftelijke reactie van noodrem groep met toezegging onder 2 voorwaardes (Zie bijlage 1)

 • Maandag 17 Mei reactie van LR met wens om vergadering voor te bereiden. Afspraak wordt gemaakt voor dinsdagochtend 18 Mei 11:00
 • Dinsdag 18 Mei. Na reeds 3 minuten blijkt dat de voorzitter van de LR de voorwaardes niet volledig accepteert.
 • Op basis hiervan heeft de noodrem groep aangegeven dan niet live aanwezig te zullen zijn tijdens de vergadering de 20-ste en was ca 11:10 de vergadering beëindigd.
 • Dinsdag 18 Mei om 16:46 wederom, maar officieel voor het eerst, een schriftelijk uitnodiging (Zie bijlage 2) van de Voorzitter van de Ledenraad om “live” aanwezig te zijn bij de vergadering ondanks we ’s ochtend gezamenlijk reeds vastgesteld hadden dat wij er niet bij zouden zijn.
 • Dinsdag 18 Mei om 18:40 onze schriftelijke reactie aan voorzitter LR, Directie en RvC (Zie bijlage 3)

Aanwezig dinsdag 18 Mei 11:00 namens de petitiegroep:

Martin Hogeboom, Gert Ubink, Pieter Kolk, Robin Jongkind, Rémi van Adrichem, Ad Dekkers ( via Zoom)

namens de Ledenraad:

Marcel van Tol, Arnoud van der Knaap, Leo Keizer ( RFH medewerker ondersteunend aan de LR ).

Struikelblok is de aanwezigheid van Dhr Robin Jongkind als gevolmachtigde namens RM Plants. Wij als petitie groep achten het als zeer zinvol om juist Dhr Jongkind deel te laten nemen aan de vergadering, gezien zijn diepgaande kennis van Floriday als software ontwikkelaar. Kortom de aanwezigheid van Dhr Jongkind brengt juist meer kwaliteit aan tafel wat alleen maar kan bijdragen aan een inhoudelijk betere vergadering. De voorzitter maakte duidelijk dat “hij” de voorzitter is en “hij” bepaald wie er aan tafel zit. “Leden praten met Leden” en daarmee is de kous af.  Helaas wat het argument kwaliteit aan tafel voor juist het goede inhoudelijk gesprek geen argument voor de voorzitter.

Dit bericht heeft 7 reacties

 1. hay

  flora holland is ziek, strontziek !! en zoals iedereen weet in de AGRO-TAK moet er bij ziekte” geruimd ”worden.
  begin bij v. Tol en v. Schilfaarde want beide zijn absoluut niet capabel genoeg om een ”bedrijf” te runnen !

 2. Gerrit

  Ik hou van Floriday en ik denk dat de strategie van RFH goed is. U kunt erover discussiëren, maar alsjeblieft met respect en op een niveau dat onze branche niet schaadt. 😉 Bedankt

 3. B. van Toor

  De directie moet duidelijkheid geven over de strategie en het uiteindelijke doel, dan zal veel duidelijk maken waarom de verschillende partijen zo heftig reageren. Doen ze dit niet zal de weerstand alleen maar toenemen en zal RFH uiteindelijk niet meer bestaan doordat de partijen direct met elkaar gaan handelen zonder RFH. Directie zal openheid moeten geven doen ze dit niet dan moeten ze opstappen en plaatsmaken voor een directie die wel capabel is en de taal van de sector spreekt en bereid is de facilitaire rol te pakken die zeer waardevol is voor de sierteelt sector.

   1. Jan

    “Precies” in reactie op B. van Toor.

    In aanvulling daarop: gezien het officiële karakter van deze extra ledenraadsvergadering heeft Van Tol misschien een punt door te zeggen dat het de leden zijn die met de leden praten. Maar gezien de complexiteit van de problemen, wat voor veruit de meeste leden ronduit abstracte materie is, vind ik het niet handig om kennis wat van een niet-lid komt uit te sluiten van deelname. Er moeten oplossingen komen, van welke zijde deze afkomstig zijn is dan van ondergeschikt belang.
    Daarom jammer dat Van Tol dit standpunt inneemt.

 4. Kim J-U

  Op een niveau dat onze branche niet schaadt ? Floriday schaadt onze branche !!
  Tenzij

 5. Jeisaboug

  [url=https://hqd.wiki/]самые вкусные вкусы hqd[/url]

  электронная сигарета в правдинском

Geef een antwoord


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.