• Bericht reacties:0 Reacties

Naast het proces van de petitie zijn we als “noodrem” werkgroep ook in gesprek gegaan met diverse klanten van groot tot klein. Zoals reeds vermeld in de vorige update had er reeds een gesprek plaats gevonden met de directie van DFG. Op 25 februari jl. heeft er een zeer positief gesprek plaats gevonden met Cees van der Meij (eigenaar Royal Lemkes en tevens voorzitter VGB ) en Matthijs Mesken (directeur VGB). Ook tijdens dit gesprek bleek dat handel en productie exact hetzelfde beeld hebben over de operationele, systeemtechnische en strategische problematiek die speelt bij FloraHolland. Tevens stelden we vast dat de wijze waarop handel en productie succesvol met elkaar zaken zouden kunnen doen veel simpeler en efficiënter te organiseren is. We hebben afgesproken dat we op korte termijn verder met elkaar hierover in gesprek gaan.

Namens de groep hebben we een compliment uitgebracht over de zeer positieve brief die de VGB op 8 februari jl. aan de directie en voorzitter van de RvC heeft gestuurd met duidelijk positieve handreiking.

Hieronder leest u de volledige brief van de VGB aan RFH en alle andere gerelateerde publicaties.

Voorzitter RvC Royal FloraHolland:
Direktie Royal FloraHolland: 

 

dhr. J. Goossens
dhr. S. van Schilfgaarde, 
dhr. D. van Mechelen

Datum
Betreft

 8 februari 2021 
 Strategie en beleid RFH 

 

Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijprodukten
Dutch Association of Wholesalers in Floricultural Products

Mijne heren, 

Wat een zegen dat onze sector nog zo goed presteert ondanks alle beperkingen. Bijna dagelijks komen er verhalen op ons af van andere sectoren en ondernemers waar de Coronacrisis een zeer zware tol eist. Je moet er toch niet aan denken dat je in de horeca, reis- of evenementen-branche werkzaam bent. 

Toch rommelt het in onze sector. Ondanks de enorme vraag naar onze producten, wat goed is voor handel, kweker en veiling, is er ontevredenheid over van alles. Dit hoort natuurlijk wel een beetje bij ons land en onze sector. Toch moeten we oppassen geen complotdenkers te worden of ‘boze boeren’ die de barricade opgaan. Maar dan wil je wel gehoord worden. 

Natuurlijk moet het veel beter op vele vlakken; digitalisering, certificering, duurzaamheid, landelijk veilen en veilen voor morgen etc. We zien initiatieven als Floriday, Floriway, Floripay en zelfs FloriNEE voorbijkomen. Net als bij elke vereniging, is het lot van een coöperatie dat iedereen een mening heeft, soms gebaseerd op veronderstellingen en of ‘gehoord’ van. En zo heeft iedereen zijn eigen stokpaardje. Dat lot treft ons als handel ook een beetje. Het beeld ontstond dat er grote verschillen zouden zijn tussen verschillende handelshuizen en de verwachtingen die ze zouden hebben van hun leveranciers en van de veiling. 

Niets is echter minder waar zo bleek vrijdag jl. in een door de VGB georganiseerd gesprek met Jan de Boer, FloraFutura en de Stichting Lijnrijdersbelangen. Eigenlijk waren we het best snel eens. De open marktplaats is een uniek systeem waar met jaloezie naar wordt gekeken. Bij de open marktplaats horen grote en kleine kwekers; voorlopers, middenmoters en achterblijvers. Het zijn allemaal trotse familiebedrijven met echte ambachtsmannen en -vrouwen aan het roer. De één met soms een klein uniek product de ander met een grote verscheidenheid aan teelten en een derde met een monocultuur aangestuurd als een ware fabriek. De handel is eigenlijk op dezelfde manier georganiseerd, van gespecialiseerde bedrijven voor de vakhandel tot uniforme partijen leverend voor Europese retailers. Mooi toch, want een eenheidsworst worden, dat zou de dood in de pot zijn voor de sector. Gelukkig zijn er heel veel mooie bedrijven met een eigen specialiteit, en dat moet zo blijven. 

En ja de open marktplaats lees Royal FloraHolland kan daarin een verbindende rol vervullen. Mits ze een transparante koers vaart waarbij ze zichzelf heel duidelijk positioneert. En waar zowel handel als kweker zich in herkent. Daar wringt echter de schoen. 

Nu bijna 8 jaar geleden was er ook al regelmatig commotie over wie welke rol in de keten vervulde. Er was kritiek op de handel die alleen maar buiten de veiling om zaken wilde doen. Op het hoogtepunt van de discussie, wisten we gelukkig een initiatief te starten om met elkaar in gesprek te gaan, in plaats van over elkaar te praten. Samen met de handel, directie, kwekers en zelfs de Raad van Commissarissen kwamen we tot een uniek model. Een coöperatie waarbij zowel kwekers als handelaren lid zouden kunnen worden. Waarbij de veiling een dienstenbedrijf zou worden voor al haar leden. Dat overleg heette destijds het Santpoortoverleg. Eigenlijk was iedereen enthousiast. Totdat er een nieuwe CEO bij RFH kwam en alles weer in de la verdween. De nieuwe plannen van RFH moesten groter. De consumentenbesteding moest met 1 miljard euro omhoog (Let it Grow werd opgericht). De kosten zouden met 100 miljoen euro omlaag moeten en de wereld moest ontsloten worden. RFH werd, met een vestiging in China, een wereld speler. En vreemd genoeg stemde de RvC daar destijds mee in. Flowering the world werd het credo van RFH; een draai van 180 graden ten opzichte van de ideeën uit het Santpoortoverleg. Wij vragen ons nog steeds af wat er destijds is gebeurd in de toren. 

Alle aandacht was gericht naar buiten. De uitkomst één grote teleurstelling, mooie dromen maar een grote zak geld aan diggelen. Mede daarom besloot de CEO een andere uitdaging aan te gaan. Niemand heeft destijds enige notie gehad van de verwaarlozing van alle interne diensten, mensen en systemen. 

De huidige CEO Steven van Schilfgaarde zag de beperkingen van de organisatie en wijzigde de koers. Royal Flora Holland is er om de kweker te ontzorgen. Trots zijn we op de professionalisering die onder leiding van Steven van Schilfgaarde is ingezet. Er was echt heel veel achterstallig onderhoud. Altijd een ondankbare klus om in de bouwput te staan. Een compliment aan de directie is op zijn plaats; er is hard gewerkt en veel geïnvesteerd in services en operationele systemen. Alle kritiek over slechte performance zijn verstomd. Ook tactisch is er veel gebeurd. ICT-systemen zijn eindelijk gemoderniseerd, iets dat zijn voorgangers stuk voor stuk hebben laten liggen. 

Nu de verbeteringen zijn aangebracht wordt er ineens in hetzelfde tempo hard gewerkt aan strategische vernieuwing. Maar daar dient naar onze mening een pas op de plaats gemaakt te worden. Al die vernieuwing leidt tot grote onrust, zeker als niet of onvoldoende geluisterd wordt. In de tijd dat jullie in de bouwput gestaan en verbouwd hebben, heeft de wereld om jullie heen niet stilgestaan. Er is ook bij jullie veel specifieke kennis van de sector verdwenen. Ineens waren er hele slimme mensen die precies wisten wat goed zou zijn voor kwekers en klanten. Er moest Floriday, Floriway en zelfs Floripay komen. Maar weten wat goed is voor je kwekers en klanten vereist inleving. We zijn geen eenheidsworst en dat willen we ook niet worden. Als je samen wilt werken in de keten dan luister je naar elkaar. 

Beste Raad van Commissarissen misschien goed als jullie voorgenomen beleid ook eens toetsen bij aangesloten kwekers én bij hen klanten. Het is heel lang geleden dat we überhaupt gesproken hebben. Bewaak daarna ook de voortgang en dat doe je door te luisteren naar kwekers en klanten. 

Beste Directie misschien goed als jullie naast Bestellen, Bezorgen en Betalen eerst beter zouden uitleggen waarom je dan Floriday, Floriway, Floripay nodig hebt, in plaats van klanten voor een voldongen feit te plaatsen. Ook wel wijs om eens te vragen wat voor consequenties dat heeft voor kweker én handel. We zouden toch samen optrekken? Wijsheid zit niet alleen bij knappe koppen van Royal FloraHolland maar ook bij al die mooie familieondernemingen. Ga niet eerder van start dan dat de functionaliteit van een systeem en een reëel tijdspad om een systeem in te voeren bekend is. Geef iedereen de tijd om de implementatie goed te doen, en ontzorg leden die daarom vragen, in plaats van de druk op te voeren. Ook bij de VGB achterban zijn voorlopers op certificering, duurzaamheid en digitalisering en dat is maar goed ook. We moeten een schone, groene en gedigitaliseerde sector worden. Maar hou oog voor de complexiteit van sommige leden, gewassen 

of klanten. We hebben iedereen nodig, dat maakt de open marktplaats zo uniek. En volgens ons kan dat gewoon. 

Beste RvC en directie de toekomst van onze mooie sector ligt voor een belangrijk deel in jullie handen. Aan strategische vernieuwing werk je niet alleen, dat doe je samen met je ketenpartners en dat doe je transparant. 

Wij reiken jullie wederom graag de hand. Santpoort is dan dichterbij dan je zou kunnen denken. Samen kunnen we ervoor zorgen dat we allemaal weer TROTS kunnen zijn op ‘onze’ veiling. 

Wij gaan ervan uit dat jullie ook samen verder willen. 

Met vriendelijke groet, 

Mede namens Matthijs Mesken, directeur van de VGB, 

Cees van der Meij (voorzitter) 

Geef een antwoord


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.