• Bericht reacties:0 Reacties

Beste branche collega’s beste ondertekenaars van de petitie “De Noodrem”

Inmiddels zijn er weer 2 weken verstreken sinds de laatste update en we willen jullie graag informeren over de voortgang van de petitie.

10 Dagen nadat advocaat Frank Hordijk de petitie ingediend heeft hebben we op 1 Maart j.l. een formele reactie ontvangen van de voorzitter van de ledenraad Dhr. Marcel van Tol. Ondanks de enorme hoeveelheid handtekeningen die via erkende petitie site “Survey Monkey” opgehaald zijn werd de lijst van petitie tekenaars toch in twijfel getrokken. Daarop volgend is er 2 maart een extra brief gestuurd door advocaat Dhr. Hordijk aan de voorzitter met als resultaat dat er op donderdag 4 maart een vergadering heeft plaatsgevonden om het hele proces van de petitie te toetsen. Bij deze vergadering waren namens de veiling de heren Clumpkens ( notaris van de veiling ) van der Tocht en van der Knaap (beide van RFH afdeling coöperatie zaken ) en zijdens de noodrem groep advocaat Dhr. Hordijk en de heren Jongkind en van Adrichem aanwezig.

Tijdens dit overleg is vastgesteld, na grondige controle van de techniek en de petitie resultaten, dat de petitie op juiste wijze tot stand gekomen is en heeft de notaris uitgesproken de voorzitter van de Ledenraad te zullen adviseren om de petitie in behandeling te nemen gezien er ruim voldaan is aan het minimum aantal aan vereiste stemmen en stemwaarde zoals omschreven in de statuten. 

Formeel betekent dit dat de ledenraad de petitie nu in beraad kan nemen en verwachten we op korte termijn een reactie op het verzoek.

Florinee is een groep van innovatieve kwekers die bezorgd zijn over de impact van Floriday op hun bedrijf en op die van hun klanten. Deze groep wordt bijgestaan en ondersteund door veel exporteurs, een groot aantal naamsbekende binnen- en buitenlandse tuincentra met een FloraHolland kopernummer, een groep van softwarehuizen en financiële instellingen. Tevens is deze groep zeer bezorgd over de toekomst van de coöperatie. Deze groep draagt de coöperatie een warm hart toe en wil ernaar streven dat de coöperatie ook de coöperatie van elk lid blijft.

Namens de werkgroep “De Noodrem

Geef een antwoord


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.